Route 1 Phitsanulok - Uttaradit- Sukhothai


....


Route 1 Phitsanulok - Uttaradit- Sukhothai


   พิกัด GPS      ละติจูด(N)    ลองติจูด(E)  
  พิษณุโลก   16º 49’ 35.2”   100º 15’ 35.4”  
  อุตรดิตถ์    17º 37’ 47.5”     100º 5’ 47.6”   
  สุโขทัย    17º 0’ 19.6”     99º 49’ 33.4”    

   จากจังหวัดพิษณุโลกใช้เส้นทงาย 12 ต่อด้วย 11 ผ่านอำเภอวัดโบสถ์จนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 1043 ไปอำเภอลับแลจากนั้นใช้เส้นทางสาย 102 เข้าอำเภอศรีสัชนาลัยต่อด้วยเส้นทางสาย 120 1 ผ่านอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจนถึงอำเภอสวรรคโลกใช้เส้นทางสาย 1048 ต่อด้วย 11 13 ไปจนถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วใช้เส้นทางหมายเลข 12 ผ่านสุโขทัยแวะอำเภอกงไกรลาศแล้วกลับเข้าจังหวัดพิษณุโลก

  จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยมีที่พักให้เลือกหลายสไตล์สอบถามได้ที่โทร. 1672 www.tourismthailand.org

  ของกินขึ้นชื่อ เช่น ปลาเห็ด  ปลาเกลือ  แป้งขนมจีนปิ้ง  ยำไก่ผีปู่ย่า  แกงอ่อมไก่  ตำขนุน  ลาบปลา น้ำอ๊อด

  เครื่องทองเครื่องเงิน ถั่วทอดสองร้อยปี ขนมผิง ขนมเกลียวสุโขทัย เครื่องปั้นดินเผา กล้วยอบเนย  ทองม้วนกงไกรลาศ

  ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน  คืนแรกพักที่อำเภอศรีสัชนาลัยคืนที่ 2 พักที่จังหวัดสุโขทัย

 สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีจะให้ดีต้องมาให้ตรงกับเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยช่วงเดือนพฤศจิกายน

  เริ่มที่จังหวัดพิษณุโลก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 3,500 บาทก็เพียงพอ


         ประสบการณ์ 5 สัมผัสอย่าลืมแวะไปชมผ้าทองคำที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำบ้านหาดเสียวซึ่งสืบทอดกันมานานนับร้อยปีมีทั้งผ้าทอมือลายโบราณของชาวไทยพวนผ้าซิ่นทองคำอายุมากกว่า 100 ปี เปิดให้ชมทุกวัน 07.00-18.30 น.

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

วัดเก่าแก่ที่สำคัญของชาวเมืองพิษณุโลกและชาวไทย  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช  ที่สร้างในสมัยพระธรรมราชาที่ 1 ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย 

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 

กราบสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักที่หน้าศาลากลางเมืองอุตรดิตถ์และชมดาบเหล็กน้ำพี่ใหญ่ที่สุดในโลกในพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีน้ำหนักถึง 557.8 กิโลกรัมฝักดาบทำด้วยไม้ประดู่ฝังลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักลาย

อำเภอลับแล  

ชุมชนเก่าแก่มากด้วยโบราณสถานอย่าง  วัดพระแท่นศิลาอาสน์  วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง ฯลฯ และมีประเพณีสลากชะลอมและค้างบูยาเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพสตรีผู้ล่วงลับจัดขึ้นในวันพระระหว่างช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตั้งแต่แรม 8 ค่ำเดือน 7 ถึงแรม 15 ค่าเดือน 10 เวียนกันไปจนครบจำนวนวัดในตำบลนั้น

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

กลุ่มโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่ง ในเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกมีสถานที่ท่องเที่ยวอาทิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว  วัดนางพญากลุ่ม เตาเผาสังคโลกเตาทุเรียงบ้านป่ายางและบ้านเกาะน้อยและแหล่งโบราณคดีวัดชมชื่น เป็นต้น

ย่านทำทองศรีสัชนาลัย  

สุดยอดของงานหัตถกรรมทองคำด้วยการถักเส้นทองที่ละเส้นจนกลายเป็นเครื่องประดับอย่างกำไลข้อมือสร้อยคอแหวนต่างหูมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทองที่นี่จะมีการลงยาด้วยเทคนิคที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  

มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงทิ้งร่องรอยประติมากรรมและอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ให้ลูกหลานชนรุ่นหลังได้ศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดมหาธาตุวัดตระพังเงินวัดศรีชุมวัดเชตุพนวัดช้างล้อมเป็นต้น

อำเภอกงไกรลาศ  

เดิมเป็นแขวงหนึ่งของเมืองสุโขทัยมา แต่เก่าก่อนเป็นแหล่งปลาธรรมชาติใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีย่านตลาดเก่าในตัวอำเภอที่น่าสนใจวัดทุ่งเนินพยอมและหลวงพ่อโตวัดวิหารลอยพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอกงไกรลาศ