Route 3 Phitsanulok - Dan Sai - Chat Trakan Waterfall National Park


....


Route 3 Phitsanulok - Dan Sai - Chat Trakan Waterfall National Park


   พิกัด GPS      ละติจูด(N)    ลองติจูด(E)  
  พิษณุโลก   16º 49’ 35.2”   100º 15’ 35.4”  
  อำเภอด่านซ้าย    17º 15’ 49.5”     101º 8’ 52.7”   
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ    17º 19’ 9.5”     100º 41’ 34”    


  จากจังหวัดพิษณุโลกใช้เส้นทางสาย 12 ถึงอำเภอหล่มสักเปลี่ยนไปใช้เส้นทาง 203 ถึงอำเภอด่านซ้ายต่อด้วยเส้นทางสาย 2113 ไปอำเภอนาแห้วจากนั้นใช้เส้นทางสาย 1268 ต่อด้วย 1237 ไปอำเภอชาติตระการต่อด้วยเส้นทางสาย 1296 และสาย 11 เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก

  อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายโทร. 0-4280 7616 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการโทร. 0-5531 -6782 0-5523-7028 สอบถามได้ที่โทร. 1672 www.tourismthailand.org

  พลาดไม่ได้กับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมีเย็นตาโฟต้มยำหมราคามิตรภาพธรรมดา 20-25 บาทไปแก่งซองก็ต้องไปชิมกาแฟแก่งซองว่ากันว่าอร่อยเข้มโดนใจ

  สินค้าพื้นเมืองมีให้เลือกหลายร้านทั้งผ้าทอพระพุทธชินราชจำลองเรือนไทยจำลองหมูแผ่นหมูหยอง  หมี่ซั่ว

  เส้นทางนี้ใช้เวลา 2 วัน 1 คืนคนแรกพักที่อุทยานแห่งซาดินาแห้วหรือจะพักที่อำเภอด่านซ้ายก็ได้

  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-5 ตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกและผืนป่ากำลังงดงาม

   เริ่มที่จังหวัดพิษณุโลกค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 3,500 บาท


              ประสบการณ์ 5 สัมผัสประเพณีแห่ผีตาโขนที่วัดโพนชัย  จังหวัดเลย  เป็นงานบุญหลวงตามประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่จัดกันทุกปี  ในงานมีทั้งผีน้อยใหญ่เขียนหน้าทาปากแต่งแต้มหน้ากากแข่งสีสันกันสุดฤทธิ์  สร้างความสนุกให้กับนักท่องเที่ยว  งานจะมีในช่วงเดือนมิถุนายน

น้ำตกแก่งซอง 

       อยู่ริมทางสายพิษณุโลกหล่มสัก  สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตรงกิโลเมตรที่ 45 บริเวณรอบน้ำตกร่มรื่นไม่ไกลจากตัวน้ำตกมีร้านค้าหลายร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมีสะพานแขวนสามารถเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำเข็กได้

พระธาตุศรีสองรัก 

       พระธาตุเก่าแก่สร้างขึ้น ณ กึ่งกลางแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่าและเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกันเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้องมาจนถึงทุกวันนี้

ภูสวนทราย 

       เทือกเขาสลับซับซ้อน  สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบผสมใครที่ชื่นชอบใกล้ชิดและรักธรรมชาติชอบดูนกทางอุทยานภูสวนทรายได้จัดเส้นทางไว้ให้เลือกหลายเส้นทางนอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกคือหินสี่ทิศจุดชมทิวทัศน์สามารถมองเห็นประเทศลาวและยังเป็นจุดกางเต็นท์พักแรมด้วยเช่นกัน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ  

           มะลิวัลย์  กรรณิการ์  การะเกด  ยี่สุ่นเทศ  เกศเมือง  เรืองยศ  และรจนา  ทั้งหมดนี้เป็นชื่อน้ำตกแต่ละชั้นของน้ำตกชาติตระการมีความสวยงามตามธรรมชาติบริเวณหน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนจะมีฝูงผึ้งบินมาทำรังเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่แปลกตามธรรมชาติ