บัดเจ็ทสนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 20

06 January 2023

รถเช่า Budget และ รถเช่า Payless  ร่วมสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถทีมีความชำนาญ ฟรีรับ-ส่ง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว  ออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันการ ของ  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9  โดยมี นพ.ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว,นพ. พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ.,นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.เชียงใหม่ และวีระศักดิ์ ศิริภานุกูล ผู้บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมในงาน ณ  ห้องประชุมที่ว่าการ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่