Budget สนับสนุนการประกวดนางสาวไทย ปี 2567

25 February 2024

Budget สนับสนุนการประกวดนางสาวไทย ปี 2567


รถเช่า Budget โดยบริษัท เวิลด์คลาสเรนท์ อะ คาร์ จำกัด  

ร่วมให้การสนับสนุนรถยนต์พร้อมคนขับสำหรับใช้ใน

กิจกรรมกองประกวดนางสาวไทยประจำปี 2567 

และให้บริการรับ-ส่ง นางสาวไทย และ รองนางสาวไทย เป็นประจำต่อเนื่องมาปีที่ 3 แล้ว  

"คิดถึงรถเช่า คิดถึงเราบัดเจ็ท"