รถปันสุขเคลื่อนที่เพื่อบุคลากรทางแพทย์

29 May 2020

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คุณกชวรัญ  ตันสกุล ผู้จัดการภาคใต้ โซนอันดามัน เป็นตัวแทนส่งมอบรถยนต์ 2 คัน จากโครงการ รถปันสุขเคลื่อนที่ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19  ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ  โดยครั้งนี้ได้ส่งมอบรถยนต์สำหรับโรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายแพทย์ บรรพต ปานเคลือบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะ เป็นผู้รับมอบ