อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 


โบราณสถานที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ-ปิงที่น่าสนใจมีวัดพระบรมธาตุวัดช้างรอบวัดพระแก้วกำแพงป้อมทุ่งเศรษฐีวัดพระนอนวัดพระสี่อิริยาบถ