สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว 


ส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสนสามใบและยูคาลิปตัสต้น สนจะปลูกเป็นระเบียบเป็นแนวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาในตอนเช้าเพราะจะได้ชมแนวสนท่ามกลางสายหมอกสวยงามพร้อมสูตอากาศที่บริสุทธิ์