บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน 


    แหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา มีกลิ่นกำมะถันอ่อนมีทั้งหมด 9 บ่อตั้งอยู่รวมกันในบริเวณที่ทำการอุทยานนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำอุ่นที่อุณหภูมิพอเหมาะกับการแช่หรืออาบ