เขาค้อ

เขาค้อ 


แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์  อากาศเย็นตลอดปี  ทัศนียภาพสวยงามเหมาะกับการพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นยิ่งนักจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมคือพระตำหนักเขาค้อ  อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ  เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ  น้ำตกศรีดิษฐ์ฐานอิทธิ  (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)