อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ  


           มะลิวัลย์  กรรณิการ์  การะเกด  ยี่สุ่นเทศ  เกศเมือง  เรืองยศ  และรจนา  ทั้งหมดนี้เป็นชื่อน้ำตกแต่ละชั้นของน้ำตกชาติตระการมีความสวยงามตามธรรมชาติบริเวณหน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนจะมีฝูงผึ้งบินมาทำรังเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่แปลกตามธรรมชาติ