น้ำตกแจ้ซ้อน

น้ำตกแจ้ซ้อน 


    น้ำตกมีทั้งหมด 6 ชั้น  มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  มีแอ่งนำรองรับอยู่ตลอดสาย  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน 1 กิโลเมตร  มีทางเดินในสะดวกและสามารถเดินจากบ่อน้ำพุร้อนไม่มีน่าตกได้