ลานหินแตก

ลานหินแตก 


ลานหินที่มีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยกบางรอยก็มีขนาดแคบพอให้รากต้นหญ้าชอนไชไปได้เท่านั้นบางรอยกว้างพอให้คนาวข้ามได้  และบางรอยกว้างมากจนไม่สามารถกระโดดข้ามได้ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลกจึงทำให้พื้นหินนั้นแตกเป็นแนวนอกจากนี้บริเวณหินแตกยังปกคลุมไปด้วยมอสไลเคนส์ตะไคร่เฟินและกล้วยไม้ชนิดต่างๆ