ภูสวนทราย

ภูสวนทราย 


       เทือกเขาสลับซับซ้อน  สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบผสมใครที่ชื่นชอบใกล้ชิดและรักธรรมชาติชอบดูนกทางอุทยานภูสวนทรายได้จัดเส้นทางไว้ให้เลือกหลายเส้นทางนอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกคือหินสี่ทิศจุดชมทิวทัศน์สามารถมองเห็นประเทศลาวและยังเป็นจุดกางเต็นท์พักแรมด้วยเช่นกัน