อุทยานแห่งชาติแม่เมย

อุทยานแห่งชาติแม่เมย  


แหล่งชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดในจังหวัดตาก  ไฮไลท์จะอยู่ที่ม่อนกิ่วลม  ม่อนครูบาใส ม่อนพูนสุดา  นอกจากนี้ยังมีนาตกแมระเมิ่งน้ำตกชาวดอยและอีกมากมาย