น้ำตกแก่งโสภา

น้ำตกแก่งโสภา 


น้ำตกขนาดใหญ่อันเกิดจากลำน้ำเข็กใหญ่ไหลผ่านหน้าผาบริเวณรอบตัวน้ำตกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยร่มรื่นเย็นสบายตอนบนเป็นแผ่นหินเรียบส่วนตอนล่างเป็นโขดหินใหญ่ช่วงที่น้ำน้อยจะเห็นน้ำตกไหลลดหลั่นเป็นชั้นต่างๆ 3 ชั้นใครที่ชื่นชอบใกล้ชิดธรรมชาติไม่ควรพลาดเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง