ชุมชนท่ามะโอ

ชุมชนท่ามะโอ 


     อยู่ทางฝั่งเหนือของสะพานข้ามแม่น้ำวัง บริเวณสะพานเขลางค์ชุมชนเก่าแก่ของเมืองลำปางตั้งแต่สมัยที่ชาวพม่าเข้ามาทำการค้าไม้สักกับชาวอังกฤษ บ้านเก่าแก่คือ บ้านเสานักบ้านไม้สักโบราณอายุ 115 ปี