ออบหลวง

ออบหลวง 


เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำ  ทำให้เกิดหุบผาลึก  มีลำน้ำแม่แจ่มแทรกผ่านเข้าไปทำให้ละอองน้ำกระจายฟังเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตลอดเวลาลานหินและโตรกผาที่ถูกน้ำกัดกร่อนปีแล้วปีเล่าทำให้หินมีลักษณะเป็นลวดลายรูปร่างแปลกตาสวยงามมาก