ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก 


กิจกรรมผจญภัยสนุกสนานเร้าใจในสายน้ำเข็กจะล่องได้ในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคมระยะทางในการล่องประมาณ 8 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง