ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว 
ชมช้างน้อยใหญ่ ชักไม้ลากซุงออกจากป่า อาบน้ำให้ช้างหรือใคอยากสนุกก็มีกิจกรรมขี่ช้าง ล่องแพไปตามลำน้ำปิง หรือจะขี่วัวเทียมเกวียนก็สนุกไม่แพ้กัน