น้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญ 


น้ำตกหินปูนไหลลดหลั่นไล่มาตามชั้นหินเล็ก ๆ มากถึง 97 ชั้นริมทางไปอำเภออุ้มผางมีน้ำไหลตลอดปีสภาพป่าบริเวณน้ำตกร่มรื่นอากาศเย็นสบายเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมา