ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ

ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ  


ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 16 กิโลเมตร  เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นทุ่งบัวตองอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้ดอยแม่อูคอที่บานสะพรั่งเต็มสองข้างทางไปแม่ฮ่องสอนดอกบัวตองจะบานในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม