อำเภอลับแล

อำเภอลับแล  


ชุมชนเก่าแก่มากด้วยโบราณสถานอย่าง  วัดพระแท่นศิลาอาสน์  วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง ฯลฯ และมีประเพณีสลากชะลอมและค้างบูยาเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพสตรีผู้ล่วงลับจัดขึ้นในวันพระระหว่างช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตั้งแต่แรม 8 ค่ำเดือน 7 ถึงแรม 15 ค่าเดือน 10 เวียนกันไปจนครบจำนวนวัดในตำบลนั้น