ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย 


ตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองตรงข้ามอำเภอเมียวดีของพม่า  มีสินค้ามากมายทั้งของไทยและพม่าเช่นหน่อไม้แห้ง  ปลาแห้ง  ปลาหัวยุ่ง  เห็ดหอม  ถั่ว  เครื่องหนัง  ผ้าซาติน  งานไม้แกะสลัก  นอกจากนี้ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะข้ามไปยังประเทศพม่าจะต้องแลกเงินจำดตรงด่านตรวจ