น้ำตกแก่งซอง

น้ำตกแก่งซอง 


       อยู่ริมทางสายพิษณุโลกหล่มสัก  สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตรงกิโลเมตรที่ 45 บริเวณรอบน้ำตกร่มรื่นไม่ไกลจากตัวน้ำตกมีร้านค้าหลายร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมีสะพานแขวนสามารถเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำเข็กได้