วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 


วัดเก่าแก่ที่สำคัญของชาวเมืองพิษณุโลกและชาวไทย  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช  ที่สร้างในสมัยพระธรรมราชาที่ 1 ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย