อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 


เป็นป่าต้นน้ำอีกสายหนึ่งของแม่น้ำปิงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีน้ำตกคลองวังเจ้าน้ำตกคลองสมอกล้วยน้ำไหลตลอดทั้งปีน้ำตกคลองโป่งเป็นน้ำตกหินชนวนสวยงามสูงถึง 100 เมตรและจุดชมวิวผาตั้ง