อำเภอกงไกรลาศ

อำเภอกงไกรลาศ  


เดิมเป็นแขวงหนึ่งของเมืองสุโขทัยมา แต่เก่าก่อนเป็นแหล่งปลาธรรมชาติใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีย่านตลาดเก่าในตัวอำเภอที่น่าสนใจวัดทุ่งเนินพยอมและหลวงพ่อโตวัดวิหารลอยพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอกงไกรลาศ