อุทยานแห่งชาติตากสิน

อุทยานแห่งชาติตากสิน 


ไปดูต้นกระบากยักษ์  ต้องใช้คน 12 คนจึงจะโอบได้รอบ  มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินดูนก  ชมป่าสนเขา  ป่าเต็งรัง  ป่าดงดิบ  และน้ำตกท่ามกลางอากาศเย็นสบาย  จะเส้นใกล้เส้นไกลก็มีให้เลือกตามสะดวก