อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 


กราบสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักที่หน้าศาลากลางเมืองอุตรดิตถ์และชมดาบเหล็กน้ำพี่ใหญ่ที่สุดในโลกในพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีน้ำหนักถึง 557.8 กิโลกรัมฝักดาบทำด้วยไม้ประดู่ฝังลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักลาย