Careers


If you are looking to steer your career in the right direction, Budget can assist you to "Drive" it further.

Why work with Budget Rent a Car?

 • There is a great team of people to work with
 • Our salaries are competitive and benchmarked
 • We pride ourselves on our dedication to our Customers

Take control of your own career and steer it in the right direction.....

Do you have?

 • 'Drive'
 • 'Initiative'
 • 'The 'will to suceed'
 • 'A 'can do' attitude'
 • 'Energy'
 • 'Confidence'
 • A 'customer service focus'

Then we may have a career for you!!

Send application letters with resume to hr@budget.co.th For more information about Budget read The Budget Story.

Careers List


 • ACCOUNTING OFFICER  เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้  1 อัตรา อัตรา
 • CUSTOMER SERVICE  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ  2 อัตรา อัตรา
 • DRIVER  พนักงานขับรถ ประจำสาขา RCA  2 อัตรา อัตรา
 • SENIOR FINANCE  เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส  1 อัตรา อัตรา

ACCOUNTING OFFICER 1 อัตรา อัตรา


คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย หรือหญิง (หากเป็นต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • บันทึกด้านจ่าย สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ ,มีความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม, เข้าใจเอกสารเกี่ยวกับด้านจ่ายทั้งวงจร
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี

รายได้ : 20,000 บาทขึ้นไป
ติดต่อ : hr@budget.co.th

CUSTOMER SERVICE 2 อัตรา อัตรา


คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย หรือหญิง (หากเป็นต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถหน้าเคาร์เตอร์ /มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน มีจิตใจรักการให้บริการและมีจิตอาสา / ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้ พร้อมมีใบขับขี่รถยนต์ / สามารถทำงานเข้ากะกลางคืนได้ / ปฏิบัติงานสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ
 • 1 ปีขึ้นไป

รายได้ : รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป
ติดต่อ : hr@budget.co.th

DRIVER 2 อัตรา อัตรา


คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 23-40 ปี
 • มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • ขับรถยนต์ บริการรับ-ส่งลูกค้า / สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา และ เกียร์ออโต้ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • 1 ปี ขึ้นไป

รายได้ : รายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป
ติดต่อ : hr@budget.co.th

SENIOR FINANCE 1 อัตรา อัตรา


คุณสมบัติ :
 • เพศ ชายหรือหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน(ธนาคารและไฟแนนซ์รถยนต์) มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับสถาบัการเงินและหน่วยงานต่างๆ มีทักษะในการบริหาร Clash Flow และสามารถ วิเคราะห์งบการเงิน งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 3 ปี ขึ้นไป

รายได้ : ตามตกลง
ติดต่อ : hr@budget.co.th